vun đắp đa số chương trình huấn luyện theo hướng chuẩn đầu ra là ko dễ!

0
255

Tại tọa đàm về Chuẩn đầu ra và vững mạnh chương trình đào tạo, những Báo cáo viên bàn luận về việc xây dựng gia sư giỏi dạy toán khuông trình độ quốc gia.

Chuẩn đầu ra chưa thống nhất, đồng bộ

Bộ GD&ĐT đã với công văn số 3333/BGDĐT-GDĐH ngày 2/7/2015 bắt buộc các trường Báo cáo tình hình vun đắpban bố chuẩn đầu ra quá trình 2010-2015 của Vụ giáo dục Đại học cho biết:

Năm 2010, theo công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010, Bộ GD&ĐT chỉ đạo những cơ sở vật chất giáo dục Đại học xây dựng chuẩn đầu ra đối với các đơn vị quản lý huấn luyện của mỗi hạ tầng giáo dục.

Năm 2012: Theo khoản một, điều 38, Luật giáo dục Đại học: “…sinh viên hoàn thành chương trình tập huấn Cao đẳng hoặc Đại học sở hữu đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp hoặc kiểm soát an ninh đồ án, khóa luận thấp nghiệp, nếu như đạt đề nghị hoặc tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định và đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ sở vật chất giáo dục Đại học thì được hiệu trưởng hạ tầng giáo dục Đại học cấp bằng phải chăng nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học”.

phần nhiều các trường đã xây dựng, công bố chuẩn đầu ra trên trang thông tin điện tử của trường.

tới hết 15/8 đã với 182 trường Con số về Bộ tình hình đầu ra giai đoạn 2010-2015. Tỷ lệ ban bố chuẩn đầu ra ở trình độ Cao đẳng là 93,15%; trình độ Đại học là 98,42%; trình độ Thạc sĩ là 53,09%; trình độ Tiến sỹ là 41,94%.

vun đắp rất nhiều chương trình huấn luyện theo hướng chuẩn đầu ra là ko dễ! (Ảnh: giaoduc.net.vn)

PGS.TS Đặng quang quẻ Việt – Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học nhận định:

Chuẩn đầu ra của 1 số chương trình huấn luyện của 1 số trường đã bước đầu thể hiện được một số đề nghị theo thông lệ của những nước trên toàn cầu.

Chuẩn đầu ra của 1 số chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở vật chất điều tra, dò xét yêu cầu nhân công của thị phần cần lao. Việc vun đắp chuẩn đầu ra bước đầu giúp các trường tăng nhận thức về bổn phận hội và thực hiện cam kết về chất lượng đối mang người học.

không những thế, Quan sát tình hình thực tế, vẫn còn một số còn đó như:

– Chuẩn đầu ra còn quy định chung chung, định tính, thiếu minh chứng đo lường và đánh giá;

– Chưa trình bày được đề nghị về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm của người học sau lúc thấp nghiệp, chưa thích hợp mang buộc phải của thị phần lao động;

– Chuẩn đầu ra của một số cơ sở vật chất huấn luyện chưa gắn sở hữu chương trình huấn luyện, tiêu chí hay nội dung giảng dạy, cách dạy học;

– Chưa biểu hiện rõ sự khác biệt, logic về thang bậc kiến thức, kỹ năng và năng lực vận dụng của người học ở các trình độ khác nhau của cùng 1 ngành đào tạo;

– Thiếu sự hợp nhất về chuẩn đầu ra của 1 ngành nghề đào tạo, ở cộng trình độ giữa những hạ tầng đào tạo khác nhau;

– Chưa miêu tả được cam kết và phận sự phố hội và niềm tin của phường hội về chất lượng đào tạo….

nguyên cớ chủ yếu của 1 số tồn tại trên, do chưa xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn nghề nghiệp đất nướckhuông trình độ quốc gia khiến cơ sở xác định chuẩn đầu ra của những chương trình tập huấn.

Trong ấy cũng với đa số căn nguyên trong khoảng phía tiêu dùng cần laonhững cơ sở giáo dục Đại học. Nhận thức của lực lượng cán bộ quản lý, giảng viên về vai trò, tầm quan yếu của chuẩn đầu ra chưa thống nhất, đồng bộ…

Chuẩn đầu ra là hạ tầng để lớn mạnh chương trình

Theo ông Phạm vinh quang – Trường Đại học kỹ thuật thị trấn hội và nhân văn, Đại học đất nước Hà Nội, sau khi thảo luận cùng một số trường, đã hợp nhất ý kiến:

Việc vun đắp chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra là 1 việc làm cấp thiết. Việc làm cho này ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn đổi mới của giáo dục Việt Nam đi theo xu thế đổi mới, hội nhập quốc tế.

xu hướng này tạo điều kiện cho các trường Đại học tăng được chất lượng của mình và hoàn tất sứ mệnh đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

ngoài ra đa số các trường cho rằng, dù rất cần phải có nhưng cũng sở hữu những khó khăn về thời kì, quyền lực, sức lực… nên việc xây dựng lại gần như chương trình huấn luyện theo hướng chuẩn đầu ra là việc làm không dễ. phần đông các trường đều cho rằng đã xây dựng chương trình huấn luyện, nhưng chưa được khiến cho rõ.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS