việc đánh giá học sinh tiểu học thực hành theo các quy định của Thông tư 30 và những sửa đổi, bổ sung được quy định trong TT22

0
406

Bộ GD&ĐT ban hành TT22 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong TT30 chứ không thay thế TT30. Do đó, khi TT22 có hiệu lực (từ ngày 06/11/2016) , diễn tả trong văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Thông tư đánh giá học trò tiểu học của Bộ GD&ĐT.

Thực tế tìm gia sư chỉ có một số điểm được sửa đổi, bổ sung nhằm giúp cho thầy, nhà trường dễ dàng thực hiện hơn, khắc phục những khó khăn đã gặp phải khi thực hành TT30 trong thời kì qua.

Các tư tưởng nhân văn: đánh giá bộc trực bằng nhận xét, không so sánh học sinh này với học trò khác, đánh giá vì sự tiến bộ của học trò,… trong TT30 vẫn được kế thừa và phát triển trong TT22.

Trong thời kì TT22 chưa có hiệu lực, thầy vẫn đánh giá học sinh tiểu học theo TT30.

thời điểm TT22 có hiệu lực (ngày 6/11/2016) cũng chính là thời điểm chuẩn bị cho việc đánh giá giữa học kì I theo kế hoạch thời gian năm học 2016-2017. Do đó, việc ban hành TT22 sẽ không gây xáo trộn gì trong các hoạt động dạy – học và đánh giá học trò tiểu học ở các nhà trường.

Thông tư 22 kì vọng sẽ giúp giảm sức ép ghi chép sổ sách cho đay đả (ảnh: minh chủ)


vì sao việc đánh giá định kỳ đối với từng môn học, hoạt động giáo dục và từng năng lực, phẩm chất lại theo ba mức?

TT30 quy định đánh giá học trò về học tập theo hai mức: hoàn tất hoặc Chưa hoàn tất. Qua thực tại cho thấy việc quy định như vậy phần nào chưa cổ vũ được những học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục ở chừng độ tốt, mức cao hơn so với đề nghị chuẩn tri thức, kĩ năng. Mặt khác, tâm lí bố mẹ học trò vẫn còn băn khoăn con mình đã hoàn thành nhưng muốn biết hoàn tất ở mức nào.

Để khắc phục tình trạng trên, TT22 quy định việc đánh giá định kì đối với từng môn học, hoạt động giáo dục được lượng hoá thành ba mức hoàn thành tốt, hoàn tất, Chưa hoàn thành. Việc quy định như vậy nhằm xác định rõ chừng độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng để cổ vũ học sinh phấn đấu trong học tập, để cả xuân đường và học trò cùng điều chỉnh hoạt động, phương pháp dạy và học, đồng thời giúp cha mẹ học trò nắm bắt rõ hơn chừng độ đạt được của con mình và có biện pháp trợ giúp để các em tiếp chuyện vươn lên.

Cùng với mục đích trên, TT22 quy định việc đánh giá từng năng lực, từng phẩm chất học sinh theo ba mức: Tốt, Đạt và Cần cầm thay cho hai mức quy định trong TT30 là Đạt, Chưa đạt.

Cũng hao hao như đánh giá từng môn học, hoạt động giáo dục, việc lượng hóa thành 3 mức như vậy sẽ giúp đay đả, cán bộ quản lý, cha mẹ học trò xác định được mức độ hình thành, phát triển từng năng lực, từng phẩm chất sau một tuổi rèn luyện, phấn đấu của học sinh. Từ đó cha, nhà trường, bác mẹ học sinh có những biện pháp kịp thời giúp đỡ học trò phát huy những điểm tích cực, khắc phục những hạn chế để ngày càng tiến bộ hơn.

Nhiều điều chỉnh trong khen thưởng cuối năm

vì sao trong TT22 có quy định thêm bài thẩm tra định kì giữa học kì đối với môn Tiếng Việt và môn Toán ở lớp 4, lớp 5?

Ở khối lớp 4, lớp 5 cần có thêm bài thẩm tra giữa học kì đối với môn Tiếng Việt và môn Toán bởi: Lớp 4, lớp 5 là các lớp cuối cấp tiểu học. Các khối lớp này so với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 có yêu cầu kiến thức, kĩ năng cơ bản ở mức sâu hơn, khái quát hơn, tường minh hơn.

Thứ hai, môn Tiếng Việt và môn Toán ở các khối lớp này là hai môn học dụng cụ, chiếm nhiều thời lượng hơn so với các môn học khác.

Thứ 3, việc có thêm bài rà soát định kì nhằm tạo điều kiện cho học trò quen dần với cách soát đánh giá ở cấp trung học cơ sở và các cấp học cao hơn.

Vậy theo quy định về hồ sơ đánh giá và việc biên chép của cha theo TT22 có gì thay đổi?

Quy định về hồ sơ đánh giá theo TT22 có sự đổi thay đáng kể. Theo đó, thay vì có 5 loại như trước đây, nay gồm có: Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Bộ GD&ĐT sẽ quy định mẫu “Học bạ” và “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp” trước khi Thông tư 22 có hiệu lực.

Đối với Học bạ học trò đang dùng được tiếp tục dùng và có điều chỉnh cho ăn nhập với nội dung theo TT22 (sẽ được hướng dẫn cụ thể trong khi tập huấn).

Trong đánh giá trực tính, để có thời kì nhiều hơn dành cho đổi mới phương pháp dạy học và quan tâm, tương trợ giúp đỡ học sinh trong quá trình học, thay vì “hàng tháng, đay đả ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục” như trước đây, nay ngoài việc dùng lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách tu chỉnh, khi cấp thiết đay viết nhận xét hay những lưu ý đối với học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội trong học tập và đoàn luyện.

Tại thời khắc giữa và cuối mỗi học kì, giáo viên ghi kết quả đánh giá vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Tại thời khắc cuối năm học, xuân đường chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá học trò vào Học bạ.

Việc khen thưởng học trò theo TT22 có những điểm mới nào?

TT22 có những điều chỉnh trong nội dung khen thưởng cuối năm học.

Theo đó, học trò hoàn tất xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả đánh giá các môn học đạt hoàn tất tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài thẩm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên;

học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít ra một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được nghiêm phụ giới thiệu và tập thể lớp xác nhận;

Như vậy, tinh thần đổi mới của TT30 vẫn được nối kế thừa trong các quy định về khen thưởng trong TT22 (khen thưởng các học sinh tiến bộ vượt bậc về từng nội dung đánh giá). Song đã quy định rõ ràng hơn về tiêu chí để khen thưởng học trò hoàn tất xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

Các quy định như vậy sẽ cụ thể hơn, giúp cho kiền và nhà trường thuận tiện trong việc khen thưởng học trò, song song vẫn bảo đảm yêu cầu không gây áp lực cho học trò, ba má học trò và khắc phục được bệnh thành tích trong giáo dục.

Bộ GD&ĐT


Nguồn: Dantri.com.vn

NO COMMENTS