vì sao quan trọng Hội đồng trường trong các trường đại học ở Việt Nam?

0
305

Trường đại học phải biết tự mình đổi mới, phải biết ưng ý rủi ro, phải tự đưa ra nhiều quy định có thuộc tính đa mục tiêu…

nhanh nhất, có thể thấy rằng giáo dục đại học Việt Nam trong 15 năm qua đã có một bước chuyển đổi vô cùng căn bản, từ 1 nền giáo dục đại học hoàn toàn được bao cấp từ Nhà nước nay đã có chính sách thu học phí.

=====>>> Xem thêm: Trung tâm gia sư giỏi dành lớp 4 : https://giasuviet.com.vn/gia-su-lop-4.html

Ở nhiều trường đại học công lập, phần thu học phí đã chiếm đến khoảng 50% chi phí thường xuyên.

Trường đại học hiện giờ, ngoài 2 hoạt động có thuộc tính truyền thống là giảng dạy và nghiên cứu đã có thêm nhiều hoạt động khác mang màu sắc “kinh doanh” như các chương trình đào tạo ngắn hạn, giải đáp theo thỏa thuận, thậm chí cho thuê cơ sở vật chất…

tức thị đã có nhiều nội dung cần phải ra quy định vượt phạm vi của trường đại học truyền thống, trong đó có vấn đề tài chính trường đại học.

[center !important]vì sao không thể lãng quên Hội đồng trường trong các trường đại học ở Việt Nam? (Ảnh: Báo Thành Phố Hà Nội mới)[/center !important]

1 cách tương ứng, việc ra quyết định ở các trường đại học Việt Nam không còn chủ yếu theo mô phỏng truyền thống (collegium) với quyền lực lớn nằm ở hội đồng giáo sư của giảng đường nữa mà chính yếu lại là các mô hình của những công ty hành chính, quyền lực lớn nằm trong tay các nhà chủa quản hành chính (Bureaucracy) và mô hình của các tổ chức (Entreprenẻu).

Đây cũng là thiên hướng “giống như kinh doanh” (Business like) của giáo dục đại học trên thế giới trong hơn 30 năm qua.

Hơn nữa, giáo dục đại học Việt Nam bây giờ vẫn đang ở trạng thái “cầu” nổi bật hồ hết so với “cung”, mới chỉ có khoảng 25% số người muốn học đại học được vào học đại học hàng năm ở các trường đại học, tức thị vẫn còn ở tình trạng “độc quyền”.

Trong bối cảnh đó, cần phải giao quyền sử dụng của cải và 1 phần quyền định đoạt lợi ích nảy sinh cho một Hội đồng trường như một hội đồng quản trị ở các tổng tổ chức nhà nước.

Hiệu trưởng nhiều trường đại học không muốn chia sẻ quyền lực

Hơn nữa, hiện nay Nhà nước đang có chủ trương tăng “quyền tự chủ” cho các trường đại học công lập và đã bắt đầu thí nghiệm “cơ chế khoán chi”.

Điều đó có nghĩa, giáo dục đại học đang từng bước chuyển cơ chế “phân phối thẩm quyền” từ mô phỏng có cấu trúc “Đầu nặng” (Top-heavy) sang mô phỏng có cấu trúc “Đuôi nặng” (Bottom-Heavy), nghĩa là thẩm quyền ra quy định trong giáo dục đại học sẽ được hội tụ chính yếu ở cấp trường đại học.

Trong bối cảnh đó, trường đại học phải biết tự mình thay đổi theo hướng hiện đại, phải biết bằng lòng rủi ro, phải tự đưa ra nhiều quyết định có thuộc tính đa mục tiêu…

Chỉ có Hội đồng trường mới có thể phụ trách được những bổn phận đó như đã nêu ở trên.

nói riêng về doanh nghiệp Đảng, tuy Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng trên thực tế ở các trường đại học, bí thơ Đảng ủy lâu nay thường chỉ giữ chức Phó hiệu trưởng lo công việc chính trị, doanh nghiệp và bảo kê nội bộ (hoàn toàn khác tình hình công ty Đảng ở các tỉnh, đô thị, huyện, huyện…).

bởi thế, chức năng của tổ chức Đảng về basic khác với chức năng của Hội đồng trường như đã nêu ở trên. Hơn nữa, Hội đồng trường còn phải bao gồm được nhiều thành viên độc lập “bên ngoài” lớp học.

không những thế, giáo dục đại học Việt Nam trước đây coi như chưa có chú ý tất cả về mặt “hiệu quả” (tài chính) và sứ mệnh phố hội” (Effectiveness and Accountability).

Nhưng hiện nay các trường đại học Việt Nam cũng đã giống như các trường đại học trên thế giới, đều lúng túng trước những khó khăn phải “đánh đổi” (trade-offs) với nhau, có thể kể gói gọn trong hai từ là “chất lượng và tài chính”.

Và đây cũng sẽ là 1 sức ép rất lớn và ngày một lớn của xã hội, sớm nhất là của sinh viên và những “nhóm có ích lợi liên quan”, đè năng lên các trường đại học trong bối cảnh cơ chế “dân chủ cơ sở” càng ngày càng được mở rộng.

vì vậy, phải có 1 “tấm đệm giảm xung” (Buffer) cho trường đại học và hiệu trưởng. Đó là Hội đồng trường.

tôi và quý khách học được gì từ quản trị giáo dục đại học ở Hà Lan?

Vấn đề cơ cấu quản trị trường đại học cho đến nay vẫn còn là một đề tài đang được tiếp diễn thảo luận và bàn cãi ở Hà Lan.

Trước 1970, giáo dục đại học Hà Lan đã trải qua hồ hết mô phỏng quản trị, nhiều loại hội đồng ở trường đại học.

thực tiễn về thể chế Hội đồng trường với giáo dục đại học nước ta

Từ tháng 12/1970, Nghị viện Hà Lan duyệt y một đạo luật gọi là “Tái công ty quản trị trường đại học”, trong đó có “hội đồng thực thi” (Executive board) và Hội đồng trường (Unversity council) cùng liên kết quản trị trường đại học.

Hội đồng trường gồm tối đa 40 thành viên . Điều đó gây ra hầu hết “ồn ào” trong cộng đồng đại học, đề cập cả việc có vị giáo sư bãi công, có cả Pamhlet” (một tuyên bố dạng “sách trắng) của các vị giáo sư có đến 200 chữ ký.

dù vậy, người ta vẫn cho rằng công đoạn 1968-1970 đích thực là 1 công đoạn rất “hấp dẫn” trong lịch sử tổ chức các trường đại học ở Hà Lan.

Hà Lan và Việt Nam có những đặc điểm về kinh tế, văn hóa, dân chủ… hơi khác nhau. ngoài ra, âu đó cũng là một kinh nghiệm có ích khi Việt Nam triển khai vấn đề Hội đồng trường chỉ cần khoảng tới.

  Nguồn: Tổng hợp trên mạng

NO COMMENTS