vật phẩm cáp cẩu hồ chí minh công nghiệp căn bản tăng cao so cùng cùng kỳ năm trước

0
1588

trong suốt 7 tháng năm nay, 1 số vật phẩm cáp thép miền nam công nghiệp căn bản nâng cao cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 36,6%; thép cán nâng cao 25,2%; sắt, thép thô tăng 24,4%; vải dệt từ sợi ngẫu nhiên tăng 20,4%…

Tính bình thường 7 tháng năm 2017, chỉ số phát triển toàn ngành công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn mức nâng cao 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng mà cao hơn mức nâng cao 6,3% của 6 tháng đầu năm nay.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo nâng cao 10,6%, đóng góp 7,45 điểm xác suất vào mức nâng cao chung; ngành tạo ra và phân phối điện nâng cao 9%, đóng góp 0,61 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải nâng cao 7,2%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 7,5%, làm cho giảm một,64 điểm phần trăm mức tăng tầm thường.

một số ngành mang chỉ số sản xuất 7 tháng nâng cao cao so cùng cộng kỳ năm trước: tạo ra kim khí nâng cao 34,5%; sản xuất vật phẩm điện tử, máy tính và quang đãng học tăng 15,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) nâng cao 11,5%…

 

1 số ngành mang mức nâng cao rẻ hoặc giảm: tạo ra, chế biến thực phẩm và phát hành xe có động cơ cùng nâng cao 6,4%; sản xuất da và nhiều sản phẩm với liên quan nâng cao 6%; tạo ra thuốc, hóa dược và dược chất nâng cao 4,3%; khai hoang than cứng và than non nâng cao 3,4%; sản xuất thuốc lá nâng cao 0,2%; vỡ hoang dầu thô và khí đốt khi không giảm 10,8%.

trong suốt 7 tháng năm nay, 1 số vật phẩm công nghiệp chủ đạo nâng cao cao so cùng cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 36,6%; thép cán nâng cao 25,2%; sắt, thép thô nâng cao 24,4%; vải dệt từ sợi ngẫu nhiên nâng cao 20,4%…

Chỉ số phát hành công nghiệp 7 tháng so với cộng kỳ năm trước của 1 số địa phương sở hữu quy mô công nghiệp to là: Thái Nguyên tăng 21%; Hải Phòng tăng 20,5%; Bắc Ninh nâng cao 13%; Đà Nẵng tăng 10,6%; Hải Dương tăng 9,9%…

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, phân phối tháng 6/2017 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 10,5% so cùng cộng kỳ năm trước. Tính bình thường 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, cung cấp tăng 8,4% so với cộng kỳ năm 2016, trong đấy 1 số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: sản xuất kim loại nâng cao 15,1%; sản xuất dụng cụ vận chuyển khác nâng cao 13%…

 

 

ví như tính riêng trong suốt tháng 7, chỉ số phát hành toàn ngành công nghiệp ước lượng nâng cao 8,1% so cùng cùng kỳ năm trước, trong suốt đó ngành khai khoáng giảm 3,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3%; phát triển và cung cấp điện tăng 12,2%; hỗ trợ nước và xử lý rác thải, nước thải nâng cao

 

NO COMMENTS