từ câu chuyện khó góp ý đến sườn trình độ đất nước

0
321

Theo TS. Khuyến, việc góp ý càng trở nên khó khăn hơn lúc trật tự ban hành văn bản không theo 1 lề luật nào.

Tòa soạn xin gửi tới gia su lop 3 bạn đọc bài viết này.

quy trình ban hành văn bản phải qua 6 bước

Thứ nhất, định hướng căn bản cho toàn hệ thống giáo dục (Thí dụ: nghị quyết 29).

Thứ 2, những quyết nghị cụ thể của Chính phủ can dự tới đổi mới hệ thống giáo dục nói chung.

Thứ ba, kiểu dáng cơ cấu hệ thống giáo dục nói chung để đưa vào Luật Giáo dục.
Thứ bốn, ban hành Luật Giáo dục (tổng thể).

Thứ năm, kiểu dáng những hệ thống giáo dục con để đưa vào các Luật (hay Đạo luật) cho những hệ thống giáo dục con (Đại học, đa dạng, Dạy nghề,…).

Thứ sáu, ban hành các Luật (hay Đạo luật) cho từng hệ thống giáo dục con (hay phân hệ giáo dục).

thực tế Việt Nam, thứ tự ban hành các văn bản pháp quy về giáo dục rất lộn xộn, biểu hiện2 điểm.

Thứ nhất, Luật Giáo dục đại học và đặc thù, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã rất tùy nhân thể sửa lại cơ cấu hệ thống giáo dục đại quát vốn đã được xác lập tại Luật Giáo dục. Lý ra nếu như thấy cần chỉnh sửa lại hệ thồng giáo dục cho phù hợp mang ý thức của nghị quyết 29 thì trước nhất phải sửa lại chính Luật giáo dục.

Thứ 2, bản thân những Luật về Giáo dục đã chưa chuẩn, còn phổ biến lầm lẫn cần sửa ngay (vì trái với tinh thần của nghị quyết 29; cụ thể:

không hội nhập quốc tế, không sở hữu tính mở) cơ mà lấy các luật này để áp đặt cho sườn cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân thì làm sao thể mong mang được một hệ thống giáo dục quốc dân đổi mới → ảnh hưởng đến hoạt động của hoàn hệ thống.

TS. Lê Viết Khuyến. Ảnh Xuân Trung

Tôi kiến nghị Thủ tướng chưa vội ban hành ngay khuông cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mà nên lấy ý kiến chuyên gia nhiều thêm (hiện tại đã 4 hội và hiệp hội không đồng thuận khuông cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD&ĐT chuẩn bị).

khi đã mang được dự thảo hợp lý, Chính phủ cần sở hữu văn bản trình Quốc hội sửa lại cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trước tiên ở Luật Giáo dục.

Tiếp theo cần chỉnh sửa tiếp nội dung ở những Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và đông đảo những văn bản dưới luật khác cho phù hợp mang sườn cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đã được xác lập tại Luật Giáo dục.

sườn trình độ đất nước của Việt Nam

Phải khẳng định việc ban hành sườn trình độ Việt Nam là thiết yếu, xác lập chỷ yếu theo tay nghề.

Tôi thấy giai đoạn chuẩn bị xây dựng khuông trình độ đất nước được hơn hai năm. Tuy doanh nghiệp một số hội thảo nhưng để ra được dự thảo văn bản trình Thủ tướng thực chất chỉ tập kết cố gắng1 số ít chuyên viên ở 1 số ít vụ chuyên môn, vụ bậc học.

ví như hy vọng việc xây dựng khung trình độ quốc gia phải sở hữu sự tham gia phổ quát của các đối tác can dự, đại diện giới tuyển dụng, những hạ tầng giáo dục – tập huấn để với sự đồng thuận cao trong cả nước, như kinh nghiệm của nhiều nước đã khiến cho, thì rõ ràng buộc phải này chưa đạt.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS