Thanh tra, sao không rà soát sổ sách của Hiệu trưởng, Hiệu phó?

0
303

Thanh tra chỉ được Quan sát, góp ý vào việc chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng; tuyệt đối không được can thiệp sâu vào chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng và hoạt động giảng dạy của giáo viên; sẽ chấm dứt hiện trạng thầy giáo phải cuống cuồng lo đối phó với thanh tra bằng việc chép bổ sung giáo án, ghi chép sổ sách theo dòng, làm cho đẹp thủ tục chuyên môn gia sư lớp 9 để hạn chế “tai bay vạ gió” trong những đợt thanh tra về trường”.

Hoạt động thanh tra nên tiến hành kiểm tra sổ sách của Hiệu trưởng, Hiệu phó (Ảnh: baochinhphu.vn)

Theo Đó việc thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo theo Thông tư số: 39/2013/TT –BGDĐT của Bộ GD&ĐT được ủy quyền các cơ sở vật chất trường học thực hiện, trong chậm triển khai nội dung rà soát về kết quả công tác được giao của nhà giáo bao gồm:

thực hành quy chế chuyên môn: kiểm tra thủ tục của nhà giáo và các giấy tờ khác sở hữu liên quan; kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết, nếu như dự 2 tiết không xếp cộng mẫu thì dự tiết thứ 3..”.

Chính việc những cơ quan Thanh tra cấp trên cơ sở vật chất trường học không còn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, đã tạo ra động lực để Hiệu trưởng làm cho rẻ công việc rà soát nội bộ trường học.

Bởi lẽ: “kiểm tra nội bộ trường học là chức năng điều hành cơ bản…, là 1 công cụ sắc bén góp phần nâng cao cường hiệu lực quản lý trường học nhằm tăng chất lượng giáo dục huấn luyện trong nhà trường”.

Và qua kết quả rà soát hoạt động sư phạm nhà giáo, Hiệu trưởng với cơ sở để giám định, xếp chiếc cán bộ, giáo viên trong doanh nghiệp.

Nhưng lại cùng lúc xuất hiện những bất cập mà quan yếu hàng đầu là hoạt động rà soát nội bộ trường học ở một số trường học thực hiện chưa đúng nguyên tắc hoạt động của Thanh tra là: “Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời ” theo Luật Thanh tra.

đành rằng so với trước, mỗi lần khi Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT thì thầy giáo phải hồi hộp, phải lo ứng phó bằng việc thức trắng phổ thông đêm để hoàn chỉnh giáo án, giấy má sổ sách, kế hoạch giảng dạy trong những đợt thanh tra về trường.

Bất cập chậm tiến độ được ghi nhận như sau:

Ở trường X., một thầy giáo thấp nghiệp Đại học Sư phạm bộ môn Lịch sử về trường này, do nhà trường chưa sở hữu viên chức đảm trách Thư viện mà thầy giáo bộ môn này khá rộng rãi.

Để được lợi phụ cấp giảm giá của ngành nghề, thầy giáo được nhà trường cắt cử vừa phụ trách Thư viện, vừa giảng dạy bộ môn Lịch sử.

Điều đáng nói ở đây là hàng năm giáo viên này, được nhà trường phân công dạy 1 tiết/ tuần của một lớp và năm nào cũng được Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo như những thầy, cô khác trong trường, song song sở hữu kiểm tra hoạt động của Thư viện.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS