Thanh tra Chính phủ nêu rõ “yếu kém” của Bộ Giáo dục trong việc tự chủ

0
333

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ về thực hành nhiệm vụ, doanh nghiệp bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập nêu ra các mục tiêu về quyền tự chủ là:

======>>>> Bài hay không thể bỏ qua: http://giasuviet.com.vn/can-tim-gia-su-tieu-hoc-gioi-day-kem-tai-nha.html

Trao quyền tự chủ, tự chịu phận sự cho công ty sự nghiệp trong việc tổ chức công tác, xếp đặt lại bộ máy, sử dụng cần lao và nguồn lực vốn đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để sản xuất nhà sản xuất mang chất lượng cao cho thị trấn hội; nâng cao nguồn thu nhằm từng bước khắc phục thu nhập cho công nhân.

thực hiện chủ trương hội hoá trong việc sản xuất dịch vụ cho hội, huy động sự đóng góp của cùng đồng thị trấn hội để tăng trưởng những hoạt động sự nghiệp, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước.

thực hiện quyền tự chủ, tự chịu bổn phận đối doanh nghiệp sự nghiệp, Nhà nước vẫn để ý đầu cơ để hoạt động sự nghiệp ngày càng phát triển; bảo đảm cho các đối tượng chính sách – thị trấn hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù cạnh tranh được cung ứng dịch vụ theo quy định ngày một tốt hơn.

Cơ quan quản lí thiếu sát sao

Theo kết luận thanh tra, với Bộ GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Giáo dục đã ban hành quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các sự nghiệp trực thuộc rất chậm.

Tháng 10/2013, Bộ GD&ĐT văn bản thông báo giao cho cho những đơn vị sự nghiệp về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, công trình đầu cơ tìm sắm trang vật dụng, đầu cơ xây dựng căn bản, thanh lý tài sản hết hiệu lực.

vì vậy, những công ty này không được tự chủ trong một số ngành được phân cấp, ủy quyền, việc này không đáp ứng sở hữu thiên hướng phân cấp, nâng cao cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của những đơn vị.

Trường Đại học Kinh tế TP ao Chí Minh nằm trong diện thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Ảnh VietQ

Việc ban hành văn bản chỉ dẫn Nghị định 43 còn chậm, nhất là việc ban hành hệ thống định mức kinh tế kĩ thuật và mục tiêu, tiêu chuẩn quan hệ lâu dài.

Bộ GD&ĐT chưa vun đắp được những mục tiêu cụ thể Tìm hiểu chừng độ hoàn tất nhiệm vụ được giao.

ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn thông báo, trong khoảng các việc kiểm tra, giám sát tránh của Bộ GD&ĐT đã dẫn đến các khuyết điểm, sai phép 5 trường đại học (Đại học Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Luật TP HCM, Trường Đại học Kinh tế TP HCM), sai phép chính yếungành tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hành nhiệm vụ chuyên môn, nguồn vốn, đầu cơ vun đắp, quản lí đất đai tài sản…

======>>>> Bài hay: gia sư hà nội giỏi
Nguồn: Tổng hợp trên internet

NO COMMENTS