Những điều kiện yêu cầu để được dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

0
268

Trong dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT, quy định rõ đối tượng được dự thi và điều kiện để dự thi, thí sinh cần lưu ý.
 

2 đối tượng được dự thi

Người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT” trong năm đơn vị gia sư tiểu học hà nội  kỳ thi;

Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Điều kiện dự thi

Các đối tượng dự thi không chỉ mất khoảng bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp phần đông, đúng giấy má, đúng thời hạn các sổ sách và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

Đối tượng theo quy định trên còn phải cam đoan các điều kiện được thẩm định, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ làng nhàng trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học GDTX thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không đề nghị xếp loại hạnh kiểm.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định (Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đa số, đúng giấy má, đúng thời hạn các hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định) còn phải cam đoan các điều kiện:

– Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

– Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ rà soát cuối niên học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm nhàng nhàng dưới 5,0, xin hứa khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm làng nhàng môn học để tính lại điểm nhàng nhàng cả năm đủ điều kiện về học lực theo quy định trên.

– Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp phố nơi cư trú công nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và trang nghiêm chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trọng tâm GDTX (gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi công ty duyệt y hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải công bố công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Đăng ký dự thi

học sinh đang học lớp 12 được đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi.

Thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do sở GDĐT quy định. hãng nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm theo quy định.

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi chịu phận sự hướng dẫn đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập tin tức thí sinh đăng ký dự thi, điều hành thủ tục đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho sở GDĐT; Sở GDĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GDĐT; Bộ GDĐT quản trị dữ liệu đăng ký dự thi toàn quốc.

thủ tục đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT

Đối với học sinh đang học lớp 12:

– 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

– Học bạ THPT; học bạ hoặc Phiếu rà soát của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

– 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ liên hệ giao thông của thí sinh.

Đối với thí sinh tự do, ngoài các giấy má quy định phải có thêm:

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Giấy xác nhận của UBND cấp phường nơi cư trú theo nội dung quy định; chẳng hạn thuộc trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12;

– Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định.

– Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

– Giấy công nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước công nhận.

giấy má đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:

02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao); 02 ảnh cỡ 4×6 cm và 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ giao thông của thí sinh.

Khi hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự thi, giả tỉ phát hiện có lầm lẫn, sơ sót, thí sinh phải công bố kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Trưởng Điểm thi trong ngày khiến cho giấy tờ dự thi để tu chỉnh, bổ sung.

======>>>> Xem thêm:

http://giasutantam.com/gia-su-mon-ly.html

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

NO COMMENTS