Lạng Sơn đã nghiên cứu, trồng thử nghiệm thắng lợi nấm linh chi đỏ.

0
423

Lạng Sơn đã nghiên cứu, trồng thử nghiệm tòa tháp nấm linh chi đỏ.

cái nấm linh chi đỏ.
Từ năm 2010, mẫu nấm này được trồng thử nghiệm trên thân cây gỗ trám, keo, sau sau, mùn cưa tạp. Nấm trồng trên thân gỗ keo đạt năng suất, chất lượng cao nhất. Năm 2016, trung tâm triển khai trồng thử nghiệm bôn.000 bịch trên thân gỗ keo.
Xem thêm: yến sào
 
những cán bộ kỹ thuật của trung tâm cho biết, công đoạn ươm túi nên đảm bảo sạch, thông thoáng, độ ẩm từ 75-85%, điều kiện ánh sáng yếu (tán xạ), nhiệt độ từ 20-300C. Sau ấy, bắt buộc chuyển nhẹ túi ươm vào nhà ươm và đặt trên các giàn giá xếp thành luống, mỗi túi cách nhau 2-3cm.
 
Trong thời gian ươm không được tưới nước, giảm thiểu tối đa việc vận chuyển. khi chăm sóc nấm, đề nghị đảm bảo nhà trồng nấm sạch, thông thoáng, nhiệt độ từ 22-280C, độ ẩm ko khí 80-90%, ánh sáng khuếch tán (mức độ đọc sách vở được) và kì quái gió. thời giờ từ lúc nấm mọc lên tới lúc thu hoạch là lúc 65-75 ngày.
Nguồn: Tổng hợp

NO COMMENTS