kim ngạch nhập cảng sắt thép những dòng trong 6 tháng đầu năm 2017 cáp cẩu miền nam đạt 7,91 triệu tấn

0
202

Theo thống kê từ Tổng cục hải quan, kim ngạch nhập cảng sắt thép những dòng trong 6 tháng đầu năm 2017 cáp thép miền nam đạt 7,91 triệu tấn, trị giá 4,61 tỷ USD, giảm 17,3% về lượng, ngoài ra tăng 21,8% về trị giá so mang cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tháng 6/2017, kim ngạch du nhập sắt thép những loại đạt sắp một,1 triệu tấn, trị giá 649 triệu USD giảm 10,9% về lượng và giảm 15,6% về trị giá so sở hữu tháng trước.

 

 

 

Lượng và đơn giá khai báo bình quân sắt thép các cái nhập khẩu 6 tháng đầu năm từ năm 2010 tới 2017. Nguồn: Tổng cục hải quan

 

những thị trường sản xuất sắt thép những cái cho Việt Nam chủ đạo gồm: thị trường Trung Quốc mang 3,95 triệu tấn, trị giá 2,23 tỷ USD, giảm 23,8% về lượng, bên cạnh đó tăng 12,3% về trị giá, đơn giá bình quân đạt 564 USD/tấn; thị trường Nhật bản chế tạo một,07 triệu tấn, trị giá 646 triệu USD, giảm 16,7% về lượng và nâng cao 19,4% về trị giá.

Sắt thép những mẫu có nguồn gốc Ấn Độ nhập về Việt Nam nửa đầu năm 2017 đang sở hữu mức tăng bỗng biến, nâng cao 20,3 lần về lượng và 13,3 lần về trị giá so sở hữu cùng kỳ năm trước. Lượng sắt thép xuất phát Ấn Độ là 812 nghìn tấn, trị giá 422 triệu USD, mang đơn giá khai báo bình quân là 519 USD/tấn, rẻ nhất trong những thị trường chế tạo sắt thép chủ công cho Việt Nam.

 

NO COMMENTS