Kiến nghị của ba Hiệp hội về Cơ cấu hệ thống giáo dục và cơ chế phân luồng

0
313

Cụ thể, trong bản kiến của của ba hiệp hội gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế phân luồng học trò, sinh viên mang nêu:

Cả ba hiệp hội đều hợp nhất cho rằng để chương trình gia sư hóa tại nhà giáo dục nhiều khái quát thật sự hữu dụng thì Bộ GD&ĐT ko chỉ phải tham khảo nghiêm túc những kinh nghiệm của Việt Nam thuộc những giai đoạn trước đây cũng như các kinh nghiệm của toàn cầu, mà trước tiên phải bám sát cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đã được tái cấu trúc (cho phù hợp mang ý thức của nghị quyết TƯ 29).

Cơ cấu hệ thống giáo dục theo Luật giáo dục 2005.

Cả ba hiệp hội cho rằng, mang một thực tại là cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay hoàn toàn không liên quan được hàng loạt những định hướng quan trọng trong quyết nghị TƯ 29 như: vun đắp 1 hệ thống giáo dục mở, thực hiện phân luồng triệt để học trò sau trung học cơ sở, bảo đảm liên thông giữa các cấp học, bảo đảm hội nhập quốc tế về khuông trình độ,…

thành ra, cả ba hiệp hội tán thành kiến nghị Thủ tướng chỉ ký ban hành “Chương trình giáo dục rộng rãi tổng thể” sau khi cơ cấu mới của Hệ thống giáo dục quốc dân được duyệt.

Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam theo Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.

Việc sớm ban hành “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” khi mà cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chưa được chỉnh sửa như kế hoạch của Bộ GD&ĐT là 1 động tác nửa vời, không sở hữu tính “đổi mới căn bản và toàn diện” và sẽ gây đa dạng tổn thất tiền tài của Nhà nước và người dân.

Ba hiệp hội cho rằng, sơ đồ phân luồng mà ba hiệp hội đã thống nhất sẽ giúp Giáo dục Việt Nam sớm giải quyết những tránh cố hữu trong phổ thông năm qua như chơi mang tính “mở”, không tạo đươc sự phân luồng người học, ko liên thông giữa những trình độ, những chương trình mang nặng tính “hàn lâm” dẫn đến trạng thái cơ cấu nhân lực bị méo mó, không đồng bộ, khó hội nhập quốc tế, trạng thái “thừa thày thiếu thợ”, hiện trạng quá chuyển vận trong các kỳ tuyển sinh đại học,…

lược đồ phân luồng học sinh, sinh viên Việt Nam trong khoảng sau 2015.

Trước ấy, sau khi nhận được dự thảo Chương trình giáo dục phổ biến tổng thể (trong chương trình giáo dục đa dạng mới) mà Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến rộng rãi từ phố hội, ba hiệp hội đã doanh nghiệp cho những thành viên đóng góp quan niệm và ngày 25/10/2015.

Cả ba hiệp hội đã hài hòa đơn vị cuộc tọa đàm tại trường phổ biến dân lập Đông Đô để thống nhất các quan điểm đóng góp. Sau tọa đàm, bản tổng hợp những ý kiến đóng góp đã gửi đến Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS