khiến thế nào để tăng trưởng tinh thần “khởi nghiệp vì xã hội” trong trường đại học?

0
264

Năm 2016 được Chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp, với tiêu chí tạo ra làn sóng đầu cơ thứ hai với Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cải cách thông minh quốc gia đến năm 2025”. Vậy khiến thế nào để tăng trưởng tinh thần khởi nghiệp? Sự dị biệt như thế nào giữa ý thức khởi nghiệp khái quát và tinh thần khởi nghiệp vì phố hội?
GS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích: ý thức khởi nghiệp vì xã hội (social entrepreneurship) là giai đoạn nhận mặt và đeo đuổi một phương pháp hết dạ các thời cơ để đáp ứng giá trị xã hội. tinh thần khởi nghiệp và ý thức khởi nghiệp vì xã hội có nhiều nền tảng tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt cơ bản:

bên cạnh đó,gia sư tiếng anh  mặc dầu đều trông thấy cơ hội và chuyển hóa nó thành hoạt động kinh doanh, nhưng sự dị biệt ở đây là thương gia phố hội nhận ra thời cơ thị phần từ vấn đề phố hội cần giải quyết và theo đuổi một phương pháp nghiêm trang.

ngoài ra, một đặc điểm khác biệt nữa là khởi nghiệp thương mại bình thường không nhất quyết đòi hỏi cách tân và thông minh. trong khi đó, khởi nghiệp vì xã hội nhất thiết phải có yếu tố cách tân và sáng tạo, thay đổi theo hướng hiện đại trong giải pháp giải quyết vấn đề xã hội hoặc đối tượng thị phần chuyên dụng cho.

thương nhân và nhà buôn xã hội đều đòi hỏi có kỹ năng lãnh đạo và điều hành. Nhưng thương buôn phố hội đòi hỏi các kỹ năng phức tạp hơn, vì họ đóng hai sự thiết yếu lãnh đạo: lãnh đạo tổ chức của mình và lãnh đạo cả cộng đồng họ dùng cho.

đồng thời, doanh gia xã hội thường có động cơ đạo đức-xã hội hơn là đeo đuổi lợi nhuận thuần túy, họ mơ ước đóng góp cho phúc lợi thị trấn hội.


GS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân

GS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân

Phóng viên: Vậy thì ý thức khởi nghiệp vì phố hội có những đặc ưu thế tầm quan trọng chủ đạo gì đối với lớn mạnh xã hội thưa GS?

GS.TS Trần Thọ Đạt: ý thức khởi nghiệp vì phường hội được nhấn mạnh với bốn tầm quan trọng chính.

trước hết, tạo việc làm: Một điểm đáng lưu ý là trong phần lớn trường hợp, đơn vị xã hội tạo ra việc khiến cho nhiều nhóm người yếu thế.

Thứ hai, sáng tạo và cải cách sản phẩm và nhà sản xuất. Có thể thấy tính canh tân và sáng tạo được nhấn mạnh hơn nhiều ở hoạt động kinh doanh xã hội, diễn đạt ở cả mô phỏng kinh doanh, thị phần chỉ tiêu hoặc chính sản phẩm, dịch vụ mới mà các doanh nghiệp thương nghiệp truyền thống thường bỏ qua vì thị phần được coi là không có tiềm năng hoặc mang đến ít lợi nhuận kỳ vọng. Đây cũng là một cống hiến không thể thiếu của bản đồ tổ chức phố hội đóng góp cho nền kinh tế và tính sáng tạo, cải cách khái quát của xã hội.

Thứ ba, lớn mạnh vốn phường hội. Bản thân những thương buôn xã hội phải dựa nhiều vào các mạng lưới mối quan hệ như là một nguồn lực không thể bỏ lỡ để phát triển hoạt động kinh doanh. Chính buôn bán xã hội đóng góp vào vững mạnh niềm tin, vào tính đạo đức, tâm thiện nguyện của xã hội.

Thứ tư, khuyến khích công bằng trong phố hội. Tính thị trấn hội của ý thức kinh doanh phường hội là việc sản xuất lại sự công bằng trong thị trấn hội, giảm khoảng phương pháp giầu nghèo, tạo điều kiện cho người yếu thế được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng cơ sở vật chất basic của thị trấn hội.

GS cho biết một số nét chính về sự lớn mạnh tinh thần khởi nghiệp vì xã hội trong các trường đại học trên thế giới?

Trong hơn 10 năm qua, tinh thần khởi nghiệp vì phố hội đã khởi đầu được lồng ghép vào hoạt động học thuật. Môn học ban sơ về tinh thần kinh doanh thị trấn hội do giáo sư Greg Dees thủ xướng tại Đại học Havard năm 1994.

hiện tại có khoảng 350 giáo sư từ khoảng 35 đất nước khác nhau đang giảng dạy môn học này. Nhiều trường kinh doanh hàng đầu hiện nay đang giảng dạy và doanh nghiệp các cuộc thi ý tưởng kinh doanh phường hội. tương đối nhiều trường lớn đã có trung tâm nghiên cứu về tinh thần buôn bán phường hội hoặc thông minh phường hội.

Một số lượng không nhỏ các chương trình thạc sỹ về ý thức buôn bán phố hội, công ty thị trấn hội, thông minh xã hội đã xây dựng thương hiệu ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Hong Kong.

Một số tạp chí về các nội dung này cũng đã có mặt trên thị trường, nhiều trường đại học đã có các quan hệ liên minh với các tổ chức hàng đầu về lớn mạnh ý thức buôn bán xã hội. Các chương trình cộng tác này giúp gắn kết thường xuyên giữa giảng viên, sinh viên và các thương gia phường hội.

Còn tại Việt Nam, GS giám định như thế nào về tinh thần khởi nghiệp vì phường hội đã vững mạnh trong thời gian gần đây?

Năm 2016 được Chính phủ Việt Nam chọn là năm đất nước khởi nghiệp, với chỉ tiêu tạo ra làn sóng đầu tư thứ hai, với Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cách tân thông minh đất nước đến năm 2025”.

Tôi cho rằng khởi nghiệp vì phố hội là một tuyển chọn đúng cần được khuyến khích vì một nền kinh tế và xã hội tăng trưởng thông minh và vững bền. định nghĩa tổ chức xã hội và tinh thần khởi nghiệp vì thị trấn hội đã được giới thiệu vào Việt Nam khá mới từ năm 2008 và đơn vị phường hội đã phát triển thành một phong trào trong bối cảnh phát triển khởi nghiệp tại Việt Nam.

công ty thị trấn hội ở Việt Nam đã được công nhận chính thức trong Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014. Theo Thống kê sơ bộ hiện giờ có khoảng 1000 tổ chức phố hội ở Việt Nam, so với gần 200 vào thời điểm 2012. Trong số đó mới có 10 tổ chức phường hội đăng ký kinh doanh theo Luật tổ chức mới.

đến giờ đã có một hệ sinh thái với các cấu phần tương đối gần như cho việc phát triển tinh thần khởi nghiệp vì thị trấn hội như: Khung pháp lý với Luật tổ chức sửa đổi và các văn bản dưới luật chỉ dẫn thi hành; Có các công ty trung gian lớn mạnh công ty phố hội như CSIP và Spark, đóng tầm quan trọng tích cực trong việc tăng tiến nhận thức, vững mạnh đơn vị thị trấn hội, bao gồm cả hoạt động nâng cao năng lực và đầu tư vào tổ chức phường hội; khoảng 1000 doanh nghiệp, tổ chức tự coi mình là doanh nghiệp thị trấn hội và các tổ chức có các đặc điểm tương tự.

tuy nhiên, gần như tổ chức phường hội hiện nay mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chưa thuận lợi tậu được doanh nghiệp có năng lực mở mang quy lớn vào thời điểm hiện tại ở mảng buôn bán phố hội ở Việt Nam;

Được biết Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những bước đi ban đầu trong việc phát triển tinh thần khởi nghiệp vì phường hội. Xin GS cho biết một số hoạt động cụ thể của Trường?

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang cố gắng và đã có nhiều bước đi sớm nhất với Vai trò đi đầu mang tính trụ cột trong việc phát triển ý thức khởi nghiệp vì xã hội ở Việt Nam, xét duyệt các hài hòa, sáng kiến trong nước và quốc tế với các hoạt động sau:

Hoạt động lồng ghép ý thức khởi nghiệp vì phường hội và tổ chức xã hội vào trường đại học. Hoạt động này được thực hiện trong sự cộng tác chặt chẽ giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hội đồng Anh Việt Nam duyệt y các hoạt động như tập huấn giảng sư về đơn vị thị trấn hội, hội thảo khoa học về lồng ghép đơn vị phường hội vào trường đại học, một số nội dung của ý thức khởi nghiệp vì phường hội, công ty thị trấn hội đã được lồng ghép ở cấp độ khác nhau vào một số môn học hiện tại của nhà trường.

Hoạt động nghiên cứu, chuyển động chính sách, tăng tiến nhận thức về ý thức khởi nghiệp vì phố hội, doanh nghiệp thị trấn hội bao gồm công ty Hội thảo về tăng trưởng doanh nghiệp thị trấn hội với sự thiết yếu của trường đại học và các đơn vị nghiên cứu trên cơ sở đó đã ra mắt màng lưới học nhái tổ chức phố hội (VSES, Hội thảo về Hệ sinh thái cho ý thức kinh doanh và sáng tạo xã hội, Tọa đàm về “Sáng tạo phố hội” giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng Anh và trọng điểm sáng tạo vì thị trấn hội của Đại học Cambridge.

Hoạt động khuyên nhủ, tăng tiến năng lực cho khối doanh nghiệp thị trấn hội thông qua việc điều tra nhu cầu nâng cao năng lực của công ty phường hội, tiến hành khóa training cho khuyên nhủ viên, hướng dẫn viên cho tổ chức phường hội, sau đó thực hành hoạt động đào tạo lại và khuyên dăn trực tiếp cho các doanh nghiệp thị trấn hội tham dự chương trình.

Xin trân trọng lạy tạ GS!

======>>>> Xem thêm:

http://congnghemoi.edu.vn/gia-su-tai-nha-uy-tin-chat-luong-cao.html

Nguồn: [email]hiepnv1902@gmail.com[/email] tổng hợp

 

 

NO COMMENTS