Hiệp hội triển khai nhiều việc vì ích lợi các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

0
346

Theo ông Phan quang Trung – Phó chủ tịch túc trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, trong năm 2016 sẽ khoảng 39 đầu việc cần khai triển, một khối lượng rất to.

Cụ thể, hoạt động đáng chú ý trước hết gia sư môn văn tại hà nội là Hội thảo về “Tự chủ đại học”, do Ban tương trợ chất lượng giáo dục đại học chủ trì, hài hòa sở hữu Ban Nghiên cứu – Đánh giá chính sách, Văn phòng, Văn phòng đại diện phía Nam, các chuyên gia, hiệp tác viên và một số trường Hội viên.

những hoạt động tiếp sau gồm:

Diễn đàn: tăng chất lượng giảng dạy và học tiếng Anh tại những trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ban hợp tác Quốc tế chủ trì. Diễn đàn này đã diễn ra vào ngày 4/3/2016.

hài hòa mang tập đoàn Phoenix – Đức doanh nghiệp diễn đàn: Nền công nghiệp 4.0 và huấn luyện. Ban cộng tác Quốc tế chủ trì.

doanh nghiệp đoàn tham gia diễn đàn giáo dục Châu Á thái bình Dương: APAIE và tổ chức đoàn tham dự diễn đàn/triển lãm giáo dục NAFSA Mỹ. Ban hợp tác Quốc tế chủ trì. các hoạt động này đã diễn ra 4/2016 và 5/2016.

Chuẩn bị hỗ trợ cho event Giáo dục Ấn Độ tại cơ quan Bộ GD&ĐT. Chuẩn bị tương trợ sự kiện giáo dục Nhật Bản thường kỳ. Văn phòng đại diện phía Nam chủ trì.

các vấn đề về nghiên cứu, Nhận định chính sách liên quan tới giao dục huấn luyện

Đóng góp quan điểm về khung trình độ quốc gia do Ban tổ chứcphát triển chủ trì, phối hợp với Ban hỗ trợ chất lượng GDĐH, Ban Nghiên cứu & Phân tích chính sách, Ban công nghệnhà cung cấp tiến hành. Về việc này, Hiệp hội đã sở hữu Văn bản chính thức gửi tới Văn phòng Chính phủ ngày 23/2/2016.

Tìm hiểu các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT can dự tới giáo dục đại học do Ban Nghiên cứu & Nhận định chính sách chủ trì kết hợp với Ban tương trợ chất lượng giáo dục đại học tiến hành.

phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu liên quan (nhất là hội viên của Hiệp hội) để sơ kết, tổng kết kinh nghiệm về thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước. đặc trưng chú trọng NQ-77, NĐ-16, Thông tư 45, Thông tư 32 do Ban Nghiên cứu và Nhận định chính sách chủ trì, hài hòa sở hữu Ban hỗ trợ chất lượng Giáo dục đại học tiến hành.

Hoạt động hấp thu, tổng hợp, Nhận định các ý kiến phản hồi của hội viên, của thị trấn hội về thực hiện chủ trương chính sách, các văn bản, quy phạm luật pháp can dự đến điều hành giáo dục đại học. Do Ban Nghiên cứu và Tìm hiểu chính sách kết hợp Ban tương trợ chất lượng giáo dục đại học tiến hành.

Kết quả thu được dự định là: một số yêu cầu giải pháp, kiến nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền bằng văn bản chính thức.

Phản biện: Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Danh mục lĩnh vực tập huấn đại học do Ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học chủ trì, phối hợp Ban Nghiên cứu và Phân tích chính sách; Ban công nghệnhà cung cấp tiến hành.

các chuẩn đất nước về giáo dục đại học; Phân luồng trong giáo dục đại học; Đổi mới công tác tuyển sinh do Ban tương trợ Chất lượng giáo dục đại học, phối hợp Ban Nghiên cứu và Nhận định chính sách; Ban khoa họcnhà sản xuất tiến hành.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS