Dịch thuật công chứng – bạn có biết Ai có thể ký tên bên trên bản dịch xác nhận

0
247

Ai có thể ký tên bên trên bản dịch chứng thực ( Dịch công chứng tư pháp ).

Thật ra một tài liệu sau khi được cộng tác viên với Phòng tư pháp dịch từ là một ngôn từ này qua một ngôn ngữ khác được đóng dấu xác nhận của nhà tư pháp quận gọi là bản dịch công chứng hay phiên bản dịch công chứng tư pháp. Cộng tác viên với Phòng tư pháp là người phải có bằng ĐH hoặc văn bằng cao hơn về ngữ điệu mình đăng ký. “Câu hỏi Ai hoàn toàn có thể ký tên bên trên phiên bản dịch chứng thực?” được replay như sau :

==>> Xem thêm :   dichcongchungvn.com

Nếu người dịch không có bằng đại học ngoại ngữ nhưng có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng quốc tế cần dịch vẫn đc xác nhận chữ ký người dịch.

trường hợp trong thực chất có người dịch tiếng Anh nhưng không có bằng giỏi nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh theo luật pháp. Tôi thắc mắc người không tồn tại bằng giỏi nghiệp đại học ngoại ngữ có thể ký tên trên bạn dạng dịch xác nhận tại phòng tư pháp quận hay không? Nếu ký tên liệu giấy tờ văn bạn dạng dịch thuật xác nhận có đủ điều kiện nộp cho những cơ quan hữu quan?

Căn cứ mục 3 điều 18 của nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 pháp luật xác nhận chữ ký của người dịch yêu cầu: người dịch phải là người thông thạo tiếng quốc tế cần dịch, phải khẳng định & chịu trách nhiệm về tính chính xác của phiên bản dịch, việc xác thực chữ ký của người dịch đc thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký được pháp luật tại điều 17 của nghị định.

không chỉ thế, tại điểm C khoản 2 chỉ thị 17/2007/CT-UBND ngày 16-7-2007 của UBND TP.HCM có quy định so với việc chứng thực chữ ký người dịch là kẻ dịch phải chứng minh được mình thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch theo một trong chuẩn mức sau: có bằng ĐH ngoại ngữ (hoặc cao hơn) về tiếng quốc tế cần dịch, có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng quốc tế cần dịch.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân về
dịch thuật công chứng , các phòng tư pháp đc kiến thiết đội ngũ cộng tác viên dịch thuật bên trên cơ sở cộng tác viên hiện có của các phòng công chứng and theo những chuẩn mức nêu bên trên. thông tin công khai minh bạch danh sách cộng tác viên dịch thuật. Phòng tư pháp quận huyện phải quản trị đội ngũ cộng tác viên dịch thuật của mình.
Do vậy, nếu người dịch không tồn tại bằng ĐH ngoại ngữ nhưng có bằng ĐH khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng quốc tế cần dịch vẫn được xác thực chữ ký người dịch.a

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

NO COMMENTS