Đánh giá lại tiêu chí giáo dục

0
309

trong khoảng cuối thế kỷ 20, đặc thù Thống kê “Giáo dục: 1 kho báu tiềm ẩn” của UNESCO, đã sở hữu sự nhận thức lại sứ mạng trung tâm gia sư hà nội của giáo dục với việc khẳng định: Giáo dục đóng vai trò then chốt trong sự tăng trưởng liên tục của cá nhân hội.

Như thế, giáo dục sở hữu sứ mạng kép – đối người học và đối với phường hội – trong mối tương quan đồng đẳnghợp nhất. Giáo dục mang sứ mạng, ko chỉ chuyên dụng cho bắt buộc tăng trưởng kinh tế-xã hội về dân trí, nhân lực, thiên tài, mà còn là, và phổ biến khi chính là, vững mạnh nhân cách cho mỗi tư nhân.

Điều đó dẫn đến việc nhận thức lại mục tiêu của giáo dục. Ở đây, tiêu chí giáo dục được hiểu là dòng mà giáo dục mong muốn đạt tớiquyết tâm đạt đến để hiện thực hóa sứ mạng của tớ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Như thế trong khuôn khổ của giáo dục truyền thống, tiêu chí giáo dục hoặc là sự phát biểu tường minh về đề nghị tăng trưởng kinh tế-xã hội hoặc là sự chuẩn bị các con người hàng loạt cho nền cung ứng công nghiệp.

Đối các hệ thống giáo dục đã chuyển sang mô phỏng giáo dục của thế kỷ 21, sự phát biểu về tiêu chí giáo dục chú trong đến cả buộc phải đối mang thị trấn hội và tư nhân.

chẳng hạn, chỉ tiêu giáo dục ở Úc là xúc tiến sự công bằng phố hội và tính ưu tú, chuẩn bị để mọi bạn teen thành những người học thành công, các cá nhân tự tinsáng tạo, các công dân hiểu biết và hăng hái (Melbourne Declaration of Education Goals for Young Australians 2008).

Ở New Zealand, chỉ tiêu bậc nhất là đạt được các chuẩn mực cao nhất về kết quả học tập phê duyệt những chương trình giáo dục sao cho mọi học sinh, sinh viên phát huy được đầy đủ những tiềm năng cá nhân, cùng lúc mang được những trị giá cần thiết để phát triển thành những thành viên trọn vẹn của thị trấn hội (New Zealand Ministry of Education 2004).

Ở nước ta, mục tiêu giáo dục cũng cần được nhận thức lại để bảo đảm rằng con người, tư cách là sản phẩm của giáo dục, phải vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự tăng trưởng kinh tế-xã hội. đề xuất tăng trưởng tư cách người học phải được đề cao.

tăng trưởng nhân cách người học là vững mạnh toàn diện phẩm chất và năng lực người học để người học trở thành chủ thể trong việc kiến tạo đời sống của bản thân cũng như trong đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. buộc phải này buộc giáo dục phải chuyển từ mô hình tiếp cận nội dung sang mô hình tiếp cận năng lực.

Giáo dục theo tiếp cận năng lực

Đây là mô hình giáo dục trong đó việc dạy, học, Tìm hiểu và giải trình dựa trên các kết quả học tập đầu ra của chương trình giáo dục, nghĩa là dựa trên những dòng mà người học biết, hiểu và mang thể thực hiện sau khi kết thúc một công đoạn học tập hoặc một tổ chức học tập.

Về cơ bản các nhà giáo dục đồng thuận với 1 tiếp cận thực tiễn trong ấy 1 năng lực được hiểu là một Nhóm hợp các tri thức, kỹ năng và thái độ cần phải có để thực thi 1 nhiệm vụ cụ thể trong 1 bối cảnh cụ thể.

cách thức hiểu như vậy, rộng rãi hệ thống năng lực đã được đề xuất phù hợp sở hữu buộc phải cụ thể về vững mạnh nhân cách người học của quốc gia hoặc khu vực.

Allan (2010) đã sở hữu công tụ họp 25 tài liệu và hai cuốn sách can hệ đến những hệ thống năng lực cụ thể hoặc là áp dụng chung cho lĩnh vực giáo dục, hoặc vận dụng riêng cho giáo dục phổ thông, giáo dục đại học.

======>>>> Có phải bạn muốn tìm: http://giasutoan.info/mot-truong-trung-cap-khong-tuyen-noi-mot-nguoi-hoc-sinh/

Nguồn: Tổng hợp

NO COMMENTS