Đại học tự chủ: Giải trình và chịu nghĩa vụ với xã hội như thế nào?

0
341

Giải trình và chịu nghĩa vụ là vấn đề hiện đại trong giáo dục đại học (ĐH) đi đối tự chủ. lúc nhà nước trao quyền tự chủ cho các trường ĐH thì dĩ nhiên là mối lo lắng ko kiểm soát được lớp học.

======>>>> Trung tâm hàng đầu Hà Nội: http://giasuviet.com.vn/can-tim-gia-su-tieu-hoc-gioi-day-kem-tai-nha.html

Nhu cầu từ những nguồn tài trợ, cốt yếutrong khoảng Chính phủ, đo lường năng suất tập huấn, kiểm soát phân bổ kinh phí v.v.. ngày một là phần trung tâm của các cuộc tranh biện về giáo dục ĐH.

Giải trình và chịu trách nhiệm như là một “lối thoát” cho những nhà quản lí vĩ mô và như thế luôn được kiến nghị đi kèm với quyền “tự chủ” của những trường ĐH.

tuy vậy, đối sở hữu thể chế của các trường công lập Việt Nam bây giờ thì liệu mang được 1 văn hóa giải trình và chịu nghĩa vụ cấp thiết đáp ứng mong muốn của các nhà quản lí và phố hội khi trao quyền tự chủ hay ko, đặc trưng là tự chủ vốn đầu tư, là vấn đề chưa được bàn kỹ.

số đông ý kiến hiện nay tập trung vào năng lực đảm đương quyền tự chủ (Điều 32 Luật Giáo dục ĐH) mà chưa quan tâm tới tư duy và thiết chế. để đáp ứng đòi hỏi này, những trường ĐH phải chuyển đổi tư duy và phương thức quản lí.

những nền giáo dục ĐH chuyển đổi trong khoảng mô hình Liên Xô cũ sang mô phỏng Hoa Kì thì việc “quản trị hóa” (managerialized) các trường ĐH mang những quản trị viên giỏi thường dẫn đến sự sút giảm thế lực truyền thống của các giảng viên trong trường học và vấp phải sự bức xúc mạnh mẽ từ phía những chức sắc và giảng sư của trường (Albach @ McGill, 1999).

Tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước hội của những trường đại học là phần đặc thù quan tâm. Ảnh minh họa NLĐ

Trong bài viết này, Tôi buộc phải một bí quyết hiểu phần đông hơn về khái niệm accountability so cách thức hiểu cũ là bổn phận giải trình.

Muốn được trao quyền tự chủ thì những trường phải với phận sự Thống kê và giải trình về những hành động và quyết định của Chúng tôi, phải chịu trách nhiệm rốt cục, không được đùn đẩy nếu như mắc lỗi về các hành động và quyết định đấy.

Để đảm bảo cho việc thực hiện quyền tự chủ cũng như giải trình và chịu nghĩa vụ thì ko chỉ đơn thuần dựa vào năng lực của mỗi trường mà cần phải thay đổi thiết chế dựa trên nền tảng tái cơ cấu giáo dục ĐH và nhà trường.

từ đó, trên cơ sở so sánh quản trị ĐH công và tư của Việt Nam hiện nay, Chúng tôi bắt buộc biện pháp tự chủ nguồn vốn cho những trường ĐH công trong thời kỳ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Giải trình và chịu phận sự

khái niệm “tự chủ” tuồng như là rất quen thuộc các nhà giáo dục Việt Nam, tuy vậy định nghĩa “giải trình và chịu trách nhiệm” (accountability) còn chưa được hiểu thống nhất. Theo Phạm Đỗ Nhật Tiến (2012) accountability là “trách nhiệm giải trình” … là sự đánh đổi mà nhà trường phải ưng ý để được giao quyền tự chủ.

ấy chính là cơ chế để Nhà nước thực hiện được quyền kiểm soát từ xa lúc dời bỏ quyền kiểm soát trực tiếp trong bối cảnh mở mang quyền tự chủ ĐH. đónghĩa vụ của hạ tầng giáo dục ĐH Báo cáo mang cơ quan cấp trên và với phường hội về kết quả đầu ra trong hoạt động giáo dục vào tập huấn cảu tớ.

Trong lịch sử “accountability” bắt nguồn từ tiếng Latinh accomptare (to tài khoảngiải thích, quyết toán) thêm tiếp đầu ngữ ac-, và trong khoảng này được dẫn ra trong khoảng computare (to reckon – tính, đếm).

======>>>> Có phải bạn muốn tìm: Gia sư hà nội
Nguồn: Tổng hợp trên internet

NO COMMENTS