Đại học phi lợi nhuận ở Việt Nam, hiểu thế nào cho đúng?

0
329

một trường ĐH đứng trước nguy cơ giải tánkhông được phép tuyển sinh. thực tiễn chẳng hề trường này không mang đủ “năng lực” mà bởi các lục đục, tranh chấp trong nội bộ kéo dài, dẫn tới dị đồng trong quản lýcác bên hình như ko muốn “đội trời chung”.

như vậy, phổ quát trường ĐH tư thục gia sư môn toán khác cũng liên tiếp xảy ra các tranh chấp nội bộ, vênh nhau trong quản lý, thậm chí còn mang hiện tượng tố nhau “tiếm (chiếm) quyền”… là một trong các mảnh ghép trong bức tranh giáo dục ĐH ở Việt Nam!

Sở dĩ còn đó tình trạng này là do các năm trở lại đây, khái niệm, giáo dục lợi nhuận và phi lợi nhuận khởi đầu xuất hiện.

khái niệm này bắt đầu từ manh nha đã gây phổ thông tranh biện.

Ảnh minh họa trên Giaoduc.net.vn

Nền giáo dục Việt Nam từ khi hợp nhất đất nước năm 1975, toàn hệ thống chỉ rập theo khuôn dòng giáo dục trong khoảng Liên Xô, nghĩa là chỉ sở hữu trường công.

khi quốc gia đề nghị “đổi mới” sau năm 1986, nhà nước mới nhắc lỏng các chính sách kinh tế, cho phép lập thương nghiệp tư, gây vốn tư… đến năm 1993, mảng giáo dục được ban hành qui chế về đại học dân lập.

Năm 2012, Quốc hội chuẩn y Luật Giáo dục ĐH, lần trước hết phân biệt “vì lợi nhuận” và “phi lợi nhuận”. Thế nhưng đến tận hiện tại thì lằn nhãi giữa 2 khái niệm này vẫn còn chưa rõ ràng.

từ Đó xuất hiện các chiêu bài “núp bóng” phi lợi nhuận để chuộc lợi tư nhân.

thực tế, hệ thống văn bản hiện hành tiêu dùng cụm từ “không vì lợi nhuận” và định nghĩa là “phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu cơ vững mạnh hạ tầng giáo dục đại học; những cổ đông hoặc các thành viên góp vốn ko hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm ko vượt quá lãi suất trái khoán Chính phủ”.

Điều này tức thị trường tư do các tư nhân hay đội ngũ góp tiền vốn để lập ra và sau chậm tiến độ được chia một phần lợi nhuận của trường, vẫn được tự xưng là “không vì lợi nhuận”.

bên cạnh đó, lợi nhuận ở đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

trong khi luật giáo dục ĐH của Việt Nam bây giờ thì: Cổ đông là với chủ và hội đồng quản trị, do cổ đông bầu hay chỉ định, với toàn quyền điều hành nhà trường qua trung gian là hiệu trưởng và ban giám hiệu.

nói cách thức khác một ĐH dân lập hiện tại ở Việt Nam, hành xử như một “doanh nghiệp vì lợi nhuận”, dù ĐH Đó sở hữu tự xưng là “phi lợi nhuận”, và những giảng viên, nhân viên từ cấp hiệu trưởng trở xuống đều là viên chức của tổ chức, như ở bất cứ 1 tổ chức nào khác.

Chính vì còn phổ biến điều chưa được rõ ràng nên lãnh đạo phổ biến trường ngang nhiên lách luật, tự phong “Trường đại học dân lập ko vì lợi nhuận” để chuộc lợi.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS