Chuyên gia yêu cầu chưa nên ra đời đại trà Hội đồng trường đại học

0
357

TS. Lê Viết Khuyến viết: Ở Việt Nam dường như cơ chế Hội đồng trường còn chưa được những trường đại học thực thụ ủng hộ bởi vì cho đến nay trong tổng số trên 180 trường đại học công lập mới chỉ mang vài trường mang hội đồng trường.

Và ngay tại những trường này, hội đồng trường hoạt động rất mờ nhạt và hầu như không thể hiện được vai trò của 1 đơn vị quyền lực.

bởi vậy rất cần khiến cho minh bạch nguồn gốc vì sao một chủ trương quan yếu và đúng đắn tương tự lại không đích thực đi vào cuộc sống của các trường đại học công lập chỉ cần khoảng vừa mới đây.

các mô phỏng Hội đồng trường trên toàn cầu và Việt Nam

Trong doanh nghiệp quản trị phường hội và Nhà nước mang hai mẫu cơ chế (hay định chế) tổ chức chính được dùng rất phổ biến.

một là, cơ chế mang cấu trúc kiểu tập quyền (Hierachical) hay cơ chế hành chính/quan liêu (Bureaucratic), cấp trên bổ nhậm cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành chỉ thị của cấp trên dưới dạng những quyết định tư nhân.

hai là, cơ chế điều phối tự quản (Self – regulation) kiểu hội đồng, theo cách thức bầu chọn đại diện của những nhóm ích lợi can hệ (Stakeholders). các đại diện trong hội đồng quan hệ bình đẳng và quyết định phải triển khainhững nghị quyết của tập thể hội đồng.

Riêng trong ngành quản trị giáo dục đại học cơ chế Hội đồng trường được dùng rất phổ biếncác nước lớn mạnh và đang được sử dụng ngày càng phổ biến hơn ở các nước đang vững mạnhcác nước sở hữu nền kinh tế chuyển đổi như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Âu…

mang rất nhiều mô phỏng và tên gọi khác nhau để chỉ Hội đồng trường như : Board of Trustees, Board of Regents, Board of Governors, University Board, University Council, University Court,…

bên cạnh đó, đầy đủ những mô hình này đều mang đặc thù của một hội đồng cai quản mang thẩm quyền cao nhất trong 1 trường đại học, đại diện cho chủ nhân của nhà trường, mà đối với các trường đại học công lập thì chậm triển khai chính là chủ nhân cùng đồng, bao gồm các nhóm ích lợi can hệ như: cơ quan chủ quản (nhà nước), giáo chức, cán bộ công nhân viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, người dân trong vùng…

Ảnh minh họa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

tại sao cơ chế Hội đồng trường lại sức lôi cuốn rất to đối sở hữu những hệ thống giáo dục đại học khác nhau trên thế giới? Xin được nêu ra 3 lý do sau:

– Chỉ với Hội đồng mới đưa ra được các quyết định biểu đạt ý muốn của chủ sở hữu cùng đồng.

– Chỉ sở hữu Hội đồng sở hữu tư cách đại diện của chủ nhân cùng đồng mới dám hài lòng những hành đồng sở hữu nguy cơ “rủi ro” cao để phục vụ được sự đổi mới thật sự.

– Chỉ cơ chế Hội đồng mới tạo nên sự thích hợp giữa quyền sử dụng của người quản lý nhà trường với quyền sở hữu của chủ nhân cộng đồng.

Hội đồng trường đại học của Liên Xô thời kỳ cải tổ (trước 1990)

Trước thời kỳ cải tổ ở Liên Xô không với định nghĩa về Hội đồng trường và Hội đồng trường chỉ xuất hiện trong khoảng năm 1989. Theo Điều lệ trường đại học của Liên Xô ban hành ngày 7/7/1989, Hội đồng trường là đơn vị quản trị cao nhất trong 1 trường đại học thực hành chức năng khiến cho gia sư toán chủ của tập thể cần lao trong trường.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS