các điều tâm thuật góp ý về giáo dục cho Văn kiện Đại hội Đảng

0
332

nhiều chuyên gia, những thầy cô, nguyên lãnh đạo lĩnh vực giáo dục cũng đã băn khoăn, xác định giáo dục là quốc sách, nhưng trên thực tiễn đã như vậy hay chưa?

Để phần nào kể lên những gia sư tại quận cầu giấy tâm sự, những điều tâm huyết của các nhà giáo, các tổ chức giáo dục góp ý cho Văn kiện, Hiệp hội những trường đại học, cao đẳng Việt Nam doanh nghiệp góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc sắp đến sở hữu phổ biến quan niệm sâu sắc.

Lấy khâu nào khiến cho đột phá giáo dục?

PGS. Nguyễn Kim Sơn – Phó giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội cho rằng, xác định lấy giáo dục đại học là khâu đột phá, vấn đề này cũng cần cân nhắc, vì giáo dục đại học cũng chỉ là 1 phần trong đầy đủ hệ thống.

Giáo dục là cả hệ thống, từng khâu cũng khó khắc phục, vì bao gồm cả vấn đề từ mầm non, đa dạng, dạy nghề, vậy đột phá nằm trong khâu nào của giáo dục, trong dự thảo cần phải cụ thể hóa.

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, những nỗ lực đổi mới giáo dục và đào tạo, xác định “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, theo PGS. Sơn cũng cần kiểm tra, giám định xem trong thực tại giáo dục đã trở thành quốc sách hay chưa?

PGS. Nguyễn Kim Sơn cho biết, về định hướng giáo dục gần tới vẫn kỳ vọng tạo một sự chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ, kể cả chất lượng, hiệu quả. đồng hành mang chậm triển khaiko chính sách sở hữu thuộc tính đủ mạnh, nguồn lực không vớiđặc thù thì kỳ vọng giáo dục chuyển biến trong thời gian tới là chuyện khôn xiết khó khăn.

Trở lại bản Dự thảo Văn kiện, nêu thẩm định về giáo dục thời gian qua: “…chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn rẻ so với đề nghị, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa những trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành”.

Theo PGS. Nguyễn Kim Sơn, thẩm định này là chưa công bằng, vì không thể nhấn mạnh các khâu yếu nhất là giáo dục đại học. Bởi quay lại, giáo dục đại học vẫn chỉ là một khâu trong tất cả hệ thống và công bằng ra thì trong 5 năm qua vùng đổi mới phổ biến nhất là giáo dục đại học.

Phương hướng, nhiệm vụ của giáo dục được Dự thảo Văn kiện biểu đạt trong 2 trang giấy, nhưng không thấy nói tới điểm rất quan trọnglớn mạnh giáo dục và tập huấn, đáp ứng và nhằm đạt được những chỉ số lớn mạnh con người. Nhằm thích hợp chiến lược về nguồn nhân công tăng trưởng kinh tế -xã hội, điều này chưa thấy nói đến.

Dự thảo không kể nhắc đến việc tăng trưởng con người trong thời đại toàn cầu hóa, vun đắp dòng hình công dân toàn cầu, dùng cho cho hội nhập quốc tế. Theo PGS. Sơn, trong nhiệm kỳ tới chúng ta cần xác định nhiệm vụ cấp bách về xác định sườn năng lực quốc gia, quy hoạch lại hệ thống giáo dục quốc dân.

các đại biểu tổ chức góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng 12. Ảnh Xuân Trung

Vai trò năng động, tự chủ của những trường đại học và tăng trưởng nhân tố của con người tư nhân tự chịu phận sự cần phải được nhấn mạnh hơn.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Đại học quốc gia tỉnh thành Hồ Chí Minh cũng cho rằng, trong những năm qua chỉ số GDP những tỉnh thành cũng còn chênh lệch to giữa tỉnh thành và vùng sâu, vùng xa.

Chính vì vậy, điều chúng ta mong muốn là nguồn nhân côngcác địa phương với trình độ cao phải phổ thông lên thì ngày nay ngày một ít, vì các em đã qua tập huấn sẽ ở lại đô thị để với thu nhập cao hơn.

“Mong muốn sắp tới làm sao với những chính sách để điều phối trong đào tạo, thu nhập để giảm thiểu trạng thái phân hóa quá phổ biến giữa những địa phương” ông Nghĩa mong muốn.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

NO COMMENTS