Bước khiêu vũ vọt đào tạo theo học chế tín chỉ ở Việt Nam

0
320

bí quyết tập huấn theo hệ thống tín chỉ là 1 phương thức đào tạo đương đại trong nền giáo dục của đa dạng đất nước trên thế giới. Việt Nam mới chỉ ở ngưỡng học chế tín chỉ để phân biệt với những phương pháp đào tạo xây dựng thương hiệu trước nó như học chế niên chế, học chế học phần.

tính từ lúc trường Đại học Havard vào những năm 1872 và giờ đây đã lan tỏa trên toàn toàn cầu. bây giờ, phần nhiều các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam đang dùng hình thức học chế tín chỉ trong đào tạo sinh viên.

tập huấn theo tín chỉ cải thiện chất lượng tập huấn gia sư lý, chuyển trong khoảng đào tạo sang tự tập huấn, phát huy năng lực của người học, tăng cường giờ tự nghiên cứu, tự học lúc Đó thầy giáo chỉ truyền đạt những tri thức chính sau Đó giám định kiểm tra kết quả của sinh viên.

tập huấn theo hình thức tín chỉ, sinh viên sẽ được chủ động về rộng rãi mặt, trong Đó bốn ích lợi chính mà nó lại: chọn thầy cô, chọn thời kì, chọn môn học phù hợp, rút ngắn thời gian…

Nhưng bên cạnh đó, liệu hệ thống hạ tầng, kĩ thuật, nhân lực các trường đáp ứng được bốn đề nghị cơ bản của hình thức tín chỉ hay không?

Tín chỉ – những lợi ích hướng đến

ích lợi của học chế tín chỉ là không thể phủ nhận: sinh viên được đăng ký những môn học theo khả năng học của mình trong 1 kỳ, tùy theo quy định về số tín chỉ của mỗi trường.

Như vây, sinh viên với thể rút ngắn thời gian học của mình, sở hữu thể ra trường sớm hơn mà thường nhật là 4 tới 5 năm.

giảng viên Hồ Tuấn Hùng – giảng viên khoa Vật Lý – Đại học Sư Phạm Hà Nội

Hoặc trái lại, khi điều kiện kinh tế ko cho phép sinh viên được tiếp tục theo học thì sinh viên với thể hoàn toàn được phép kéo dài chương trình học (trong một khoảng thời gian theo quy định riêng từng trường) mà không bị ảnh hưởngkhi những em quay lại tiếp diễn chương trình học.

khi ý thức của Sinh viên Việt Nam còn kém, thụ động trong tiếp thụ tri thức, cơ sở vật chất, nhân công chưa đảm bảo. Tín chỉ sở hữu phải là một hình thức thích hợp trong hệ thống đào tạo ngày nay hay không?

Chúng tôi đã cuộc bàn thảo sở hữu giảng viên Hồ Tuấn Hùng – khoa Vật lí – trường Đại học Sư phạm Hà Nội về các bất cập trong việc học tín chỉ ở các trường Đại học hiện giờ.

Theo giảng viên Hùng, sinh viên và giảng viêncác nguyên tố tiên quyết để quyết định thành công cho hình thức huấn luyện này.

“Về phía sinh viên, do học theo hệ niên chế từ lúc bắt đầu cắp sách đến trường cho đến khi chấm dứt thời học trò là mười 2 năm, cả một thời gian dài được giáo viên dạy theo sự sắp xếp của nhà trường, giáo viên giảng gì, học sinh học nấy.

một cách vô thức, nó khiến tính tự giác, chủ động của học trò dần biến mất. thực tế, ta thấy khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Việt Nam bây giờ còn rất kém.

Về phía thầy giáo, phải thừa nhận rằng vai trò của việc truyền vận chuyển tri thức đến người học là hết sức quan yếu, giúp định hướng kiến thức cho người học.

Thực tế, trình độ của nhóm cán bộ giảng viên của nước ta hiện nay còn phải chăng so toàn cầu, đặc thù là trình độ ngoại ngữ” giảng viên Hồ Tuấn Hùng Đánh giá.

NO COMMENTS